Η μέρα διαστέλλεται πάνω από τις Κυκλάδες

ακρυλικά σε βαμβακερό πανί

100x100 εκ.

2022

Category
Πρόσφατα, Τοπία