Η μοναξιά ενός έκπτωτου αγγέλου

mixed media on gypsum plaster for sculpturing

1,65 εκ

2021

Category
Γλυπτά