Πρωινά όνειρα

ακρυλικά σε μουσαμά

100x70cm

2006

Category
Μαγικός Ρεαλισμός