Σίκινος

ακρυλικά σε ξύλο

15x29cm

1996

Category
Τοπία